1. 5. 2020: Юрко ХАРИТУН: Я тому вірю!, Віршы мої, І менї так (Стихы)

Юрко ХАРИТУН

Я ТОМУ ВІРЮ!

Хто забыв дорогу до села
       забыв на поріг де сидїв
       забыв на слово материньске
       забыв на співы Русинів
З А Б Л У Д И В
Де найти свою дорогу
де найти слїды
по якых іти і не блудити?
Я РУСИН БЫВ...
Слова будителя
Цітаты ёго прочітати
І будеш знати хто ты

ВІРШЫ МОЇ

Про когось
Образ маляря
Соха різбаря
Мадона сохаря
Музиканта мелодія
Про мене поезія
Віршы мої
потїште людей і вы
Їх сердця і душы
у руках будьте
квітков пахнячов
але не ружов колячов


І МЕНЇ ТАК
Скоро рано встаю
Прекрасный день
і осїнь така
Зберам ся до нашого села
Під лїсков не буду зберати орїшкы
Їх позберають мышкы
бо прийде зима
Спід Бескида менї треба
до віршів слова
Без них
як без воды ріка
як пташка без гнїзда
І менї без нашой долины так
де теперь тїшу ся і я

(З приправлёваной книжкы Наш край – наш рай.)

Script logo