2. 12. 2019: Одбыло ся 30-те засїданя Округлого стола Русинів Словеньска, (позн. ред.: котре ся занимало главно списованём населїня.)

В суботу, 30-го новембра 2019-го року, одбыло ся в Пряшові вже 30-те засїданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). На засїданю, котре одкрыв председа ОСРС, платформа привітала і старостів сел, котры не суть членами.

Платформа ОСРС на остатнє засїданя окремо запрошала старостів русиньскых вшыткых сел, жебы з нима одконзултовати приготовлїня і проходжіня подій в рамках Року русиньского села, котрый платформа выголосила на рік 2020, і єдночасно ся обговорила з тым повязана кампань перед списованём населїня, котрый буде проходити у 2021-ім роцї.

 

Рік русиньского села

По презентації Петра Штефаняка, в котрый были представлены окремы актівности, котры бы ся мали в рамках Року русиньского села реалізовати, ОСРС вырїшыв, же буде вытоворена окрема робоча ґрупа, котра буде мати задачу реалізовати доїднаны події в окремых русиньскых окресах.

Старати бы ся о то мали реґіоналны коордінаторы, котрых презідія платформы ословить і на основі рекомандацій старостів ці русиньскых актівістів із даных реґіонів. Председа має до кінця януара 2020-го року приготовити і акчный план, жебы Рік русиньского села проходив на штонайвысшій уровни і нашы реґіоны ся нелем позітівно одпрезентовали, но єдночасно ся вказало і на проблемы, з котрыма мусять бороти ся в не малій кількости нашых сел.

Зачатком року 2020 бы мало быти, так як і в припадї попереднїх юбілейных років, котры ОСРС выголосив, публіковане лоґо юбілею, котре бы ся мало хосновати на вшыткых подіях, якы будуть хотїти залучіти ся до юбілею.

 

Списованя населїня

Вєдно із юбілейным роком хоче ОСРС перепоїти і кампань перед списованём населїня, котрый буде проходити у 2021-ім роцї. На засїданю были одпрезентованы вшыткы формы пропаґації, котры ся хосновали в списованю із 2011-го року і обговорило ся, з чім бы было мож робити і в слїдуючій кампанї, головно, кедь за остатнїх десять років на великій силї набрали соціалны сітї як Facebook ці Instagram.

Участны засїданя згодли ся на тім, же буде треба схосновати вшыткы средства комунікації, котры ся освідчіли при попередній кампанї – білборды, папірёвы аґітачны матеріалы, відеа і авдіо джінґлы, з тым, же выхоснують ся і каналы комунікації, котры за тот час прибыли і суть штораз популарнїшы, головно у молодшой ґенерації.

Мартін Січак запропоновав участным засїданя і вытворїня окремой вебовой сторінкы, котра бы была присвячена списованю населїня.

По тім пунктї скінчіла часть засїданя, на котрій брали участь і старостове русиньскых сел, котры не суть членами ОСРС. Кедьже многы старостове ся оправдали за свою неучасть, а платформа хоче ословити штонайшырше чісло старостів, котры бы партіціповали на юбілейнім роцї і кампанї перед списованём, ОСРС їм резултаты знова пошле з ословлїнём о сполупрацу.

ОСРС рахує, же так, як то было і перед остатнїм переписом, на кампанї будуть брати участь вшыткы русиньскы орґанізації, нелем членове ОСРС, котрым залежыть на русиньскім дїлї довєдна, жебы досягли ся знова позітівны резултаты про Русинів.

 

Говорило ся і о фінанцованю

В другій части засїданя говорило ся, окрем іншого, і о фінанцованю ґрантовых проєктів з Фонду на підпору културы народностных меншын на рік 2020.

Участь на ОСРС брав і председа Русиньской оброды на Словеньску Мартін Караш, котрый приобіцяв загнати платформі пропозіцію штруктуры фінанцованя подля окремых областей, котра была схвалена Коордіначным выбором РОС на ёго остатнїм засїданю у Свіднику. ОСРС підтвердило, же фінанцованём буде занимати ся на найблизшім засїданю і запросить знова штонайшыршый округ орґанізацій, жебы тота тема была позітівно вырїшена ку спокійности.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм

Script logo