22. 10. 2019: Енді Варголь од А до Б і назад

В Інституті Штукы в Чікаґо (Art Institute of Chicago) од 20. жолтня/октобра 2019 р. мож обзерати выставу «Енді Варголь од А до Б і назад». То важна ретроспекция, першый раз од 30 років зорґанізувана через американьску інституцию.

Експозиция базує на богатстві новых досліджынь, перспектив, аналіз, якы явили ся од смерти Варголя в 1987 році, котра пришла о вельо за скоро. Презентуваных є більше як 400 робіт, якы дозваляют на нове пізріня на улюбленого і культового русиньского артисту. Выстава пошырює розумліня значыня, взаімны односины продукций Варголя протягом його карєры, але і підкрисят, в якій спосіб знал Варголь выпереджати свою епоху, аж і предвидувати проблемы, ефекты і темпо сучасной діґітальной епохы.

Енді Варголь здобыл славу в 60. роках ХХ ст. завдякы своім поп-продукциям, шыроко знаным і репродукуваным, котры часто передают на другій плян його пізнійшу (не менше значучу) творчіст. Выстава єднат вшыткы аспекты і періоды його ріжнорідной і плідной карєры – обнимат образы, різбу, рисункы, ґрафіку, відео, архівальны материялы, інсталяциі, фільмы. Вказує, што артиста нияк не звільнил по неуспішній пробі одобраня му жытя в 1968 р., але ввошол в час інтенсивных експериментів.

Варголь, з явным самозадоволіньом, описал свою філософію, як одбываня ся до А до Б: А то штука (з анґ. Arts), зас Б то бізнес (з анґ. Business). Представил тото в публикациі з 1975 р. пн. «Філософія Варголя од А до Б і назад». Выстава доказує, што його думаня і артистична продукция сігали дальше, а його геній был в тым, што знал ідентифікувати культуровы взірці та хоснувати повторіня, переформліня, образы з рециклінґу в спосіб, котрый підважат нашу віру в образы і квестийонує значыня ікон культуры.

Выстава є орґанізувана при спілпрацы з нюйоркскым Whitney Museum of American Art.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм, фот. wikiart.org

 

Script logo