24. 3. 2021: Вышов цїнный Репертоарный зборник Фоклорной ґрупы Старинчанка

Теперь ся нам дістав до рук в роцї 2021 выданый Repertoárový zborník Foklorny skupiny Starinčanka / Репертоарный зборник Фоклорной ґрупы Старинчанка авторкы Мґр. Анны Фундаковой, котра єдночасно співать у нїй. Она написала тексты, нотоґрафію, записы тектів русиньскых народных співанок із реперотоару Старинчанкы, котры суть написаны по русиньскы латиніков і азбуков, а є їх рівна стовка. Языкова управа і одборна асполупраца є сына Анны Фундаковой – Мґр. Осифа Фундака, котрый єдночасно допроводить співацьку ґрупу гров на акордеонї.

Книжка зачінать Передсловом, де ся, окрем іншого, пише, же „зборник є выслїдком 34-рочного діятельства ґрупы жен, котрыx споює любов до фолклору і родній грудї.‟ Дале ся пише і таке: „На тім місцю хочу высловити щіре подякованя за сполупрацу при приправі зборника главно умелецькій ведучій ФҐ Старинчанка, панї Іренї Малінчаковій і членкам фоклорной ґрупы.‟

Далшов частёв є Історія ФҐ Старинчанкы, де ся пише: „Фоклорна ґрупа Старинчанка є єднов із найстаршых безперерно діючіх фоклорных ґруп в окресї Сньна. Єй выникненя ся датує        од року 1987, коли была заложена Женьска співацька ґрупа Старинчанка. Основов єй діятельства є захованя і розвиваня духовной і културной дїдовизны семох асанованых (позн. ред.: русиньскых) сел на вышнїм току рїкы Ціроха з причіны быдовы водной гатї Старина. Свої домы мусили охабьть жытелї сел Дара, Остручніця, Руське, Смулник, Старина, Велика Поляна і Звала.‟ Зато тот зборник є цїнным, же захопив про далшы ґенерації Русинів 100 русиньскых народных співанок із даной области, котры бы ся по роках, може, і забыли. Шкода, же вступны тексты не суть написаны двойязычно, нелем по словацькы, але і по русиньскы азбуков. По нотовім і текстовім записї співанок з репертоару Старинчанкы, є на кінцю Образова прилога.

Вірю, же тот зборник заінтересує вшыткых, котры ся занимають русиньскым фоклором, главно народныма співанками Русинів Словакії.

-аз-  

Script logo