24. 9. 2019: Русины выголосили рік 2020 за Рік русиньского села. Зачінають ся приготовлёвати на списованя населїня

21-го септембра 2019-го року в Пряшові проходило 29-те засїданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Русиньска платформа ся зачінать приготовлёвати на Списованя населїня, домів і квартелїв 2021.

Русины суть єдинов народностнов меншынов на Словакії, котра у вшыткых трёх переписах населїня, котры на нашій теріторії робили ся по році 1989, зазначіла наростаня.

Єдночасно собі ОСРС усвідомлює, же потенціал той меншыны є векшый, кедьже подля остатнїх даных із Перепису населїня, домів і квартелїв 2011 ся ку русиньскій народностній мешныні приголосило 33 482 жытелів, но ку русиньскому материньскому языку аж 55 469 жытелїв.

Русиньска платформа і зато на послїднїм засїданю вырїшыла о зряджіню Выбору про Перепис населїня, домів і квартелїв 2021. Веджінём выбору, котрый буде мати задачу реалізовати кампань, быв повіреный председа ОСРС Петро Штефаняк. Кампань хотять представителї русиньской меншыны зачати вже в слїдуючім роцї, причім ся окрем різных пропаґачных матеріалів і медіалных выступів рахує і з прямым ословлёванём старостів сел і пріматорів міст, в котрых жыє русиньска народностна меншына.

Якраз з пропаґаціёв Русинів і їх реґіону перед списованем є повязане і далше рїшіня платформы. ОСРС выголосив рік 2020 за Рік русиньского села. Ініціатіва бы мала обсяговати актівности, котры будуть повязаны з кампанёв перед списованём, но єдночасно є їй заміром, жебы до шыршого відома на Словакії дістали ся русиньскы села і реґіон, в котрім має русиньска меншына найвекше заступлїня а вказало ся і на потребу векшой підпоры реґіоналного розвитку. Тот реґіон є в остатнїх десятьлїтях занедбаваный і пережывать міцну волну міґрації за роботов. То є з погляду ОСРС непрязна сітуація, котра окрем іншого укрїплять і асімілацію русиньского жытельства. О далшых детайлах односно Року русиньского села буде платформа інформовати кінцём рока.

ОСРС слїдує і політічну сітуацію остатнїх днів, коли дакотры політічны субєкты ословлюють і Русинів а бісїдують, же народностны меншыны бы мали мати своє заступлїня в парламентї. Зато ОСРС апелує на політічны партії, котрым реално залежыть на русиньскій народностній мешнынї, як і на далшых народностных меншынах на Словакії, жебы одкрыли тему приятя закона о народностных меншынах і зміны волебной сістемы, котра бы уможнила народностным меншынам волити встановлену кількость своїх депутатів Народной рады Словацькой републікы на окремых кандідачных (народностных) списках.

Платформа припоминать, же закон о народностных меншынах Словацька републіка не має і ниґда ся дотеперь не нашла політічна воля рїшыти тот вопрос, і кедь ту вже были пропозіції законів з дїлнї мадярьской і русиньской меншыны.

На суботняйшім засїданю брали участь і представителї русиньскых орґанізацій, котры затля не суть членами ОСРС. Новым рядным членом платформы є од остатнёго засїданя молодежна орґанізація молоды.Русины.

Петро МЕДВІДЬ, говорця ОСРС, веце інфо: www.okruhly-stol.sk

Script logo