9. 2. 2020: OСРС схвалив акчны планы ку Року русиньского села і кампанї перед списованём населїня

В Пряшові в суботу, 8-го фебруара 2020-го року, проходило 31. засїданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Платформа русиньскых професіоналных інштітуцій, обчаньскых здружінь і актівістів прияла два акчны планы, котры суть повязаны з Роком русиньского села і кампанёв перед Списованём населїня, домів і квартелїв 2021.

ОСРС выголосив рік 2020 за Рік русиньского села. На суботняйшім засїданю было представлене лоґо, з котрым ся будеме стрїчати в рамках вшыткых актівностей повязанах з выголошеным роком. Лоґо выходить із детайлу народной вышывкы, з котров часто стрїчаме ся в русиньскых реґіонах. Выхоснованя спрощеного детайлу одказує на богатство русиньской народной културы, котра доднесь сохранять ся главно на селах. Лоґо є в основній верзії, в котрій є трансформаціёв вышывкового взору зображене і чісло 2020 і малій, простішій верзії з єдным детайлом взору.

Председа ОСРС Петро Штефаняк із той нагоды представив і акчный план ку Року русиньского села, котрый быв тот день на засїданю схваленый. В рамках нёго Русины приготовлять актівіты на соціалных сітях, села дістануть свій простор в русиньскых медіах, простор про їх презентацію бы мав быти і в рамках централных ці локалных културных подій.

ОСРС хоче тым юбілейным роком веце медіално спопуларізовати русиньскы села, вказати на їх природне і културне богатство, но єдночасно і вказати на проблемы, з котрыма тоты села стрїчають ся. Кедьже іде векшынов о тзв. малы села на северовыходї Словакії, меджі їх проблемы належыть фінанчне піддімензованя, недостаток робочіх місць і з тым повязана міґрація за роботов до іншых реґіонів, чого ефектом є вылюднёваня русиньского реґіону і наслїдна асімілація.

Про коордінацію окремых актівностей в рамках Року русиньского села были днесь схвалены і коордінаторы за реґіоны, в котрых жыє і русиньске населїня. Коордінаторы будуть мати, окрем іншого, на старости комунікацію зо старостами, котры проявлять інтерес партіціповати на тім юбілейнім роцї.

Кедьже ся приготовлює Списованя домів і квартелїв 2021, председа ОСРС днесь представив і акчный план ку кампані перед переписом. Платформа схвалила, же паралелно попри актівностях ку Року русиньского села зачнуть ся в другій половинї року робити і актіновсти, котры бы мали повзбудити людей русиньского походжіня, жебы ся голосили ку своїй народности і материньскогому языку.

І в тім припадї хотять Русины хосновати простор соціалной сітї, будуть ся приготовлёвати відеа, аґіткы, публікації, в котрых ся будуть презентовати Русины, їх култура, історія, особности а вызвы ку списованю бы ся мали знова появити і на білбордах. ОСРС хоче в окремых реґіонах приготовлёвати і діскусії повязаны з културныма подіями. Кампань бы мала продовжовати і в слїдуючім роцї, коли буде проходити списованя.

Петро МЕДВІДЬ, говорця ОСРС, скорочене редакціёв АРК в СР

Веце інфо: www.okruhly-stol.sk, info@okruhly-stol.sk

Script logo