5. 12. 2018: Rozvojový plán webovej stránky

Obsah webovej stránky tvoria krátke a stredne krátke informácie o kultúrno-národnostnom dianí Rusínov na Slovensku. Ide o informácie o konaní rôznych vedeckých či odborných seminároch o rusínskom jazyku, kultúre, histórii a súčasnej činnosti rusínskych občianskych združení; folklórnych festivalov a speváckych vystúpení; akcií pre rusínske detí a mládež; kultúrnych podujatí, vernisáži výstav rusínskych umelcov a pod.

Zámerom projektu je skoro denne podávať (tu chceme byť ešte aktuálnejší) nové informácie zo súčasného kultúrno-národnostného diania Rusínov v SR, a to pomocou dnes ľahko a rýchlo dostupného média, akým je webová stránka. Chceme vylepšiť celkový vzhľad podávaných informácií, hlavne pridaním viacej ako jednej fotografie k  správe, ako to bolo  doposiaľ skoro vždy. Zmenili sme aj formu týchto správ, aby boli zaujímavejšie a priťahovali viac pozornosti divákov.  

Takže takýmto spôsobom projekt chce podchytiť hlavne rusínsku mládež, ale zároveň informovať o kultúrno-národnostnom dianí Rusínov na Slovensku aj príslušníkov slovenského národa a občanov iných štátov, preto naša webová stránka vychádza v rusínskom jazyku a čiastočne v slovenskom jazyku (v minulosti sme dávali aj anglické preklady správ na našej webovej stránke). To sú ciele projektu.

Význam vidíme v tom, že táto webová stránka by mala rusínskej mládeži jej najbližšou formou pomôcť pri sebauvedomovacom procese, čo by sa malo odzrkadliť vo zvýšenom záujme o štúdium rusínskeho jazyka a zvýšení počtu Rusínov.

Súčasná webová stránka Akadémia rusínskej kultúry v Slovenskej republike má také rubriky ako: Akadémia, Akcie, Kultúra, Etnografia, Veda, História, Politika, Jubilanti, Organizácie, Vzdelávanie, Tlač (najnovšie čísla Rusyna),  Cirkev, Jazyk , Ocenenia, Súhrne správy. a Ponuka kníh a učebníc. Prínosom je, že staršie čísla rusínskych novín a časopisu (Narodny novynky a Rusyn ) je možno nájsť v rubrike Internetové noviny Akadémia rusínskej kultúry v SR 2014 a 2015 a ešte staršie v rubrike rusyňskyj alebo slovenský a podrubrike Presa (Tlač).

Od začiatku roka 2019 chceme pridať novú rubriku  Literatúra, kde budeme umiestňovať ukážky z najnovšejntvorby rusínskych spisovateľov na Slovensku, verím, že to bude dobré obohatenie našej webovej stránky.

Veríme, že pri dobrej dotácií bude sa náležite vyvíjať naša webová stránka pre radosť a poučenie nielen Rusínov, ale aj predstaviteľov iných národnosti a majoritného slovenského národa.

 

Prešov, 05.12. 2018

Mgr. Alexander Zozuľák,

štatutárny zástupca a šéfredaktor

Script logo